ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลาประมาณ 07.30 น. ปอ.68-013 ไม่ยอมรับผู้โดยสารตรงป้ายบิ๊กซี พระราม 2 สาขา 2(ตรงข้ามโลตัสพระราม 2) โดยจอดให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงป้าย แล้วขับรถออกขวาไปเลย ไม่ยอมรับผู้โดยสาร ทำให้ต้องรอรถคันหลังอีกกว่าครึ่งชั่วโมง