ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ณ เวลา 20:40 วันที่28ต.ค61 รถปอ.79 ไม่จอดรับผู้โดยสายหน้าโตโยต้าชัวร์ ใกล้สน.บางขุนนท์ อยากทราบว่า ถ้าไม่รับแล้วจะมาขับถโดยสารทำไม การบริการอยู่ตรงไหน รึต้องตามใจคนขับเท่านั้นคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ