ไม่รับผู้โดยสารสาย114

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
120806 สาย114สีแดงเวลา12:30ไม่รับผู้โดยสาร คือยืนรอนานแล้ว เเล้วมาเสือกไม่รับขับเลยไปเลย ถ้าขับรถไม่รับผู้โดยสาร จะมาขับทำส้นตีนอะไร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ