ไม่ยอมจอดรับผู้ผโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 134 เมื่อเวลาประมาณ 23.40 ของวันที่ 9/9/2560 ผมยืนโบกรถโดยสารประจำทาง ที่ป้ายรถเมล์หน้า ปตท.สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต แต่ไม่ยอมจอดป้าย ทั้งที่เวลานี้ เป็นเวลาที่รถค่อนข้างน้อย เป็นการบริการที่แย่มาก ไม่มีการพัฒนา ไม่รู้จะรีบไปเข้าอู่หรืออย่างไร ยังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ถึงแม้จะเป็นเพียงเสียงจากประชาชนคนธรรมดา เพราะสาเหตุนี้ คนในกรุงเทพฯ ถึงไม่อยากใช้บริการขนส่งสาธารณะ ถึงใช้รถยนต์ส่วนตัว ประเทศถึงได้รถติด จนติดอันดับโลก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 134 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ