ไม่มีรถสาย 554 จากสุวรรณภูมิ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ปกติรถสาย 554 จากสุวรรณภูมิมีตลอด 24 ชั่วโมง แต่นี่รอรถสายนี้ตั้งแต่เกือบๆ จะสามทุ่ม จนสี่ทุ่มยังไม่ได้ขึ้นรถเลย ได้แต่มองรถสาย 555 เค้าไปหลานคันแล้ว

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 554 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ