ไม่ปรับปรุงการบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 141 เดินทางไกล รถติด แต่มีรถบริการน้อยมาก เช่นวันนี้ รอเป็นชม.ยังไม่เห็นมา ช่วงเช้าเป็นเวลาเร่งด่วนไม่ทราบว่าคุณปล่อยรถยังงัย แจ้งร้องเรียนหลายครั้งก็ไม่เป็นผลไม่มีการปรับปรุงเลยแย่มาก