ไม่ปรับปรุง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เช้า 1/5/60 รอรถสาย 97 ขสมก นานมาก ตั้งแต่ 05.10 - 05.40 ก็ยังไม่มีรถมา จนมีรถร่วม (สีเหลือง) มา ถ้าจะหยุดตามวันหยุดขนาดนี้ช่วยติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารด้วยนะ เพราะเขาทำงานมีเวลาเข้างาน ไม่ใช่นึกอยากจะมาก็ไมา ก็ไม่อยากมาก็ไม่มา ตั้งแต่ปี 59 จนถึงปัจจุบันไม่ปรับปรุงเลย