ไม่ติด GPS รถใหม่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมรถใหม่NGVสาย21ไม่ติดGPSเหมือนสายอื่นซึ่งส่งผลให้ไม่สามรถกะเวลาได้ว่ารถมาตอนไหนเพราะฉะนั้นกรุณาติดGPSให้สมารถเช็คเวลาที่รถมาได้