ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
81 ทะเบียนรถ 16-7457 เวลา 20:36 หน้าหมู่บ้านหรรษา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)