ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันอาทิตย์ที่10มีนาคม2562 รถเมล์สาย189 เบอร์6-50194 ไม่จอดรับผู้โดยสาร รถเมล์มาเลน2แล้วพอผู้โดยสารโบกเพื่อที่จะไปก็หักหัวรถออกเลน3ทั้งที ทั้งที่ก็มองเห็นอยู่ว่ามีผู้โดยสารโบก แบบนี้ก็ได้เหรอ รบกวนทาง ขสมก. อบรมและลงโทษพนักขับรถด้วยนะ ภ้าไม่อยากจะรับผู้โดยสารก็อย่ามาขับรถเลยนะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ