ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ประมาณ 20:20-20:35 สาย 145 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายบิ๊กซีเอ็กตร้า ลาดพร้าว ทั้งสองคับ รถปรับอากาศ และ ธรรมดา ทั้งยืนโบกตรงป้ายรถเมล์ก้อไม่จอดรับ วิ่งแลนกลาง และคันที่ยืนโบกแต่จอดแลนกลางให้วิ่งไปขึ้น แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ แย่มากๆสายนี้รอนานอีกต่างหาก ถ้ามีสายอื่นวิ่งเส้นทางนี้คงใช้บริการสายอื่นดีกว่า สาย 145 เสียอีก แย่มากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 145 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ