ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
บริเวณป้ายรถเมล์สวนจตุจักร (จากสะพานควายมุ่งหน้าไปรังสิต) ป้ายที่ 2 (จุดจอดสาย A1) สาย 510 โบกแล้วไม่จอดรับ วิ่งเร็วออกขวาไปเลยนะคะ (นั่งที่ป้าย มีตู้เหล็กบัง โบกไม่ทันความเร็ว)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ