ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 44 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมลล์ ลาดพร้าว เวลาประมาณ 06:50 ทั้งที่เป็นเวลาที่ทุกคนเร่งรีบ ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว หลายครั้งมาก ไทยสมานบัส ไม่ใส่ใจลูกค้า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)