ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ ปอ. 84 สีเหลืองค่ะ คือพอดีจะไปตลาดสามพรานนะคะ รอรถเมล์ป้ายหมู่บ้านหรรษา ผ่านไป10นาที มีรถมาค่ะ แต่วิ่งออกขวาคะ และเห็นด้วยนะคะ ว่ามีผู้โดยสารอยู่บนรถ โบกมือเรียกแล้วค่ะ แต่ออกขวาเฉย ไม่เข้าใจค่ะ ว่าจะเอารถออกมาวิ่งแล้ว ทำไมไม่รับผู้โดยสาร ดิฉันก็เสียเงินขึ้นนะคะ ไม่ใช่รถฟรีด้วย และเรื่องขับเร็ว ขับแซง ไม่เคยว่านะคะ แต่เรื่องไม่รับผู้โดยสาร บางทีควรต้องปรับปรุงนะคะ หลายรอบแล้วคะ แต่ไม่ได้

เรียนท่านผู้โดยสารรถเอกชนร่วมบริการสาย ปอ.84 ขสมก.ได้ประสานงานกับบริษัท ยูเนียนบัสเซอร์วิส จำกัด สายดังกล่าวให้กำชับเข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถทุกคนหยุดรถรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย โดยเฉพาะป้ายหมู่บ้านหรรษา หากมีเรื่องร้องเรียนเช่นนี้อีกองค์การจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป ขสมก.ขอความร่วมมือท่านกรุณาเพิ่มข้อมูลเช่น สาย ปอ.84 หมายเลขข้างรถ ทะเบียน จึงเรียนมาเพื่อทราบ