ไม่ควรแสดงชื่อผู้ร้องเรียน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การร้องเรียนในเวบนี้ที่ให้ระบุชื่อผู้ร้องนั้น ไม่ควรเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ แต่ควรเก็บไว้เพื่ออ้างอิงระบุตัวตนผู้ร้องเรียนได้แค่นั้น เพราะหากผู้ถูกร้องเรียนไม่พอใจก็สามารถหาตัวตนผู้ร้องได้โดยง่าย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ