ไปห้วยขวางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจะไปMRTSห้วยขวาง สายอะไรครับ