ไปหลังกระทรวงกลาโหมยังไง ?

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก ม.สยาม ไปหลังกระทรวง