ไปม.ปทุมธานี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้องการไปม.ปทุมธานีคะ เริ่มจากที่เมเจอร์ปิ่นเกล้าคะ หรือ อนุเสาวรีย์ชัยก็ได้คะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 29,34,59 หรือ 510 เสริมรังสิต(ป้ายสีแดง) ลงป้ายฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปี แล้วเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปท่ารถปทุมธานี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ