ไปชมสวนดอกไม้ปากคลองตลาด

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าขึ้น 42คัน ขาวแดง จากฝั่งตรงข้ามซอยจรัญฯ13 รถจะจอดปากคลองเลยไหมค่ะ หรือว่าต้องนั่งรถมินิบัส สาย42 ฝั่งหน้าซอยจรัญฯ13เลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ เนื่องจากบริเวณเส้นทางดังกล่าวปิด จึงให้ผู้ใช้บริการลงที่สะพานพระปกเกล้า แล้งจึงเดินเข้างานที่ปากคลองตลาด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ