โบกรถเมล์สาย 33 ที่ป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบกรถเมล์สาย 33 ตรงป้ายรถเมล์ วัดกำแพง รถออกเลนขวาหมดเลยไม่ยอมจอดโบกตรงป้ายรถเมล์แท้ๆ ยังไม่ยอมจอดเลย ไม่รู้จะรีบไปไหนกัน ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ รอโบกรถ 2 คัน สาย 33 ออกเลนขวาหมด

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 33 วิ่งเลนขวานั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้จัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางผู้ผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ