โชเฟอร์ รถเมย์สาย 93 เบิ้ลคันเร่งตลอดทาง หนวกหู

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย 93 ทะเบียน 12-5418 หมายเลขติดกระจกด้านหลังคือ 2-44112 คนชับผู้ชายใส่แว่น น่าจะรุ่นลุง ช่วงขณะรถติดคนขับจะเหยีบเบิ้ลคันเร่งตลอดเวลา บางทีก็เหยีบค้างไว้ เหยีบเบาบ้างแรงบ้าง บางครั้งก็เหยีบๆปล่อยๆ หนวกหูกว่านี้ไม่มีแล้วครับ กระทำพฤติกรรมแบบนี้ตลอดทางเลยช่วงจอดรถรอไฟแดง หรือรอรถเคลื่อนตัว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความสุภาพและไม่ประมาท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ