โฆษณาข้างรถรบกวนการมองเห็นครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วยผมโดยสารรถปรับอากาศ 547 ปกติโฆษณาที่ติดบริเวณกระจกข้างรถ จะเป็นรูๆซึ่งจะทำให้มองทางไม่ชัดอยู่แล้ว แต่ถ้าวันไหนฝนตก จะทำให้มองข้างทางไม่เห็นเลยบางทีก็นั่งเลยป้ายไป จึงอยากให้รบกวนพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 547 ติดป้ายโฆษณานั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ