แสดงค่าโดยสารในที่เปิดเผยอย่างทั่วถึง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอทราบราคาค่าโดยสาร ปอ.140 จากอนุเสาวรีย์ถึงเซนทรัลพระราม2 ว่าใช่ 27 บาทหรือไม่ แล้วถ้าวิ่งไม่เต็มสาย เสริมแค่อนุเสาวรีย์ถึงบางปะกอกก็ยังเก็บ 27 บาท ที่เหลือให้ผู้โดยสารลงไปต่อรถเอง บริการของรัฐน่าจะช่วยเหลือประชาชนดีกว่านี้ได้นะคะ