แย่มาก ๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติขึ้นรถสาย 97 จากท่าน้ำนนท์เวลา 05.30 น. จะถึงเสาวรีย์ชัยไม่เกิน 06.30 น. แต่เมื่อเช้า 14/2/61 ถึงททบ.5 06.40 พขร คือ นายทวี วงศ์นัย ซึ่งขับรถช้ามากเหมือนคนง่วงนอนไม่พร้อมจะขับรถดูสภาพแล้วทุเรศน์ หน้าตาเหมือนคนง่วงนอน และอีกประเด็๋นช่วงเช้าปล่อยรถมาแค่ รฟม ส่วนรถทางยาวปล่อยทีหลัง ถามจริง ๆ เถอะนายท่าเองเลยมาดูบ้างหรือไม่สิ่งที่ประชาชนต้องการคืออะไร ห่วยแตกมากสาย 97 ขสมก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ