แนะนำเพิ่มเส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มรถประจำทางเส้นระหว่าง สายใต้-ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์ พลัสมอลล์(กาญจนาภิเษก)-นครอินทร์-แคราย-วามวงศ์วาน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจรณาการจัดเพิ่มรถประจำทางเส้นระหว่าง สายใต้-ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์ พลัสมอลล์(กาญจนาภิเษก)-นครอินทร์-แคราย-วามวงศ์วานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ