แนะนำสาย 516

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากที่สาย 516 ได้นำรถโดยสารปรับอากาศยูโรทูมาให้บริการ ได้รับความสะดวกสบายมาก ขึ้นได้ 2 ประตู รถสภาพดีมาก และนั่งสบาย แต่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเหมือนว่ามีการลดจำนวนรถยูโรทูลง จึงอยากแนะนำให้เพิ่มจำนวนรถ หรือใช้รถยูโรทูทั้งสายเลย เพราะเป็นสายที่ผู้โดยสารใช้บริการมาก และส่วนมากเป็นผู้โดยสารที่โดยสารทางไกล น่าจะได้นั่งรถที่มีสภาพดี แอร์เย็น ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร คุณภาพการให้บริการ และรายได้ของ ขสมก เองจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย ขอบคุณครับ