แนะนำการเพิ่มการสื่อสาร ป้ายแนะนำ และการประกาศ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขอขอบคุณการบริการของพนักงาน ขสมก ทุกท่าน และขอแนะนำการปรับปรุงเพื่อผ่อนภาระของทีมท่าน และอำนวยความสะดวกผู้โดยสารด้วย ขอฝากถึงจุดบริการ ขึ้นรถขากลับจากสนามหลวง บริเวณกองสลาก(เดิม)ตรงข้าม โรงแรมรัตนโกสินทร์ จากประสบการณ์ ๓ ครั้งที่ใช้บริการเฉพาะกิจนี้ขอแนะนำบริการค่ะ ๑. ข้อความบนป้ายแสดงต้นทางและปลายทางตัวเล็ก มองระยะไกลไม่เห็น โดยเฉพาะตอนกลางคืน ยิ่งพื้นหลังเป็นสีดำ ตัวอักษรสีขาว จะมองลำบากมากในตอนกลางคืน การแก้ไข คือ ๑.เปลี่ยนป้ายเป็นพื้นขาว อักษรดำ ๒.เพิ่มคนประกาศปลายทางรถที่จะเดินทางจะช่วยได้มากสำหรับชาวตจว. คนแก่ ที่ไม่คุ้นเคยการเดินทางด้วยรถเมล์ ๓.รถบางคันไม่แสดงเลขรถเพราะนำมาวิ่งเฉพาะกิจ ยิ่งจำเป็นต้องมีป้ายต้นทางและปลายทางที่ขนาดใหญ่มากขึ้น ๔.กระเป๋ารถแจ้งเส้นทางที่ผ่านและปลายทางเมื่อรถจอดเทียบที่ป้าย ขอฝากจริงๆ เพราะอีกนานมากที่จะต้องมีบริการช่วยเหลือเช่นนี้ และคนต่างจังหวัดจะเดินทางเข้า กทม อีกมหาศาล ๕.ปรับและเพิ่มป้ายให้สื่อสารด้วยตัวมันเอง ปิดป้ายเพิ่มขึ้นที่บริเวณจุดขึ้นรถ อธิบายเส้นทางเดินรถเช่น สายแอร์พอร์ตลิ้งก์มักกะสัน-สนามหลวง ขึ้นทาง ด่วนยมราช ผ่านรพ มิชชั่น สะพานขาว ธ.กรุงเทพ โลหะปราสาท แยกคอกวัว อนุสาวรีย์ชัย ปลายทางโรงแรมรัตนโกสินทร์ เป็นต้น ๖.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ internet และ โทรศัพท์ มือถือเพื่อการเตรียมตัวเดินทางอย่างมีแผน เช่น ช่อง pptv มีแนะนำการเดินทาง ๗. ๑๑๘๔ call center ไม่มีผู้รับสาย ปล่อยให้ฟังนานมากแล้วตัดสาย หากไม่มีคน ใช้ระบบอัตโมนัต ทำรายการแทน ตอนนี้หลายองค์กรมีใช้แล้ว รบกวนแจ้งต่อให้ถึง ขสมก จะเป็นพระคุณค่ะ