แนะนำการบริการเพิ่ม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แนะนำการบริการเพิ่ม สาย 67,77,102,180,519 จากเดิมรถจะมากลับรถใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์ ขอแนะนำให้มากลับรถใต้สะพานแขวนพระราม9 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้บรการ และลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาขอเสนอเเนะของผู้โดยสารจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ทาง ขสมก.กำลังรอรถเมล์ใหม่เข้ามา จะจัดเพิ่มรถ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ