แต่ละสายควรไปให้สุดสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในปัจจุบัน ข้าพเจ้า มีการใช้รถของ ขสมก. เป็นประจำ แต่สังเกตุได้ว่า รถส่วนใหญ่แล้วจะไปแค่ครึ่งทาง และไม่ไปสุดสาย ยกตัวอย่างเช่น 59 รังสิต-สนามหลวง ที่เจอส่วนมาก จะเป็น แค่อนุเสารีย์,จตุจักร ซึ่งสร้างความสับสนให้แก่ผู้ให้บริการ มีแอพฯ ใช่ว่าจะช่วยได้ GPS บางคันไม่มี ไม่มีบอกว่าด่วนหรือธรรมดา เป็นรถยูโรหรือรถพัดลม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 59 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่สะดวกถูกต้อง (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บรการ