แจ้งสาย1 4 ขับรถปาดกระชากมากครับ วันที่ 24 ก.ย.57

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
แจ้งสาย 1 4 ขับรถปาดกระชากมากครับ วันที่ 24 ก.ย.57 เวลาประมาณ 08.15 น. ป้ายทะเบียน 15-4818 ขับเหมือนไม่มีคนนั่งในรถ ขับกระชากแรงมาก เหมือนไม่พอใจที่รถอีกคันแซงแย่งลูกค้า

เรียน คุณ thanawat ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถมินิบัสสาย 14 ทะเบียน 15-4818 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ