แจ้งร้องเรียนรถเมล์สาย 141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมล์สาย 141 ค่ะ ช่วงเข้าให้บริการน้อยมาก รถไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้โดยสารแออัดถึงทางขึ้น-ลง จนคนขับมองไม่เห็นกระจกข้างรถ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและรถที่นำมาใช้งานก็ด้อยคุณภาพ เครื่องยนต์ขัดข้องหลายคัน ดิฉันใช้บริการช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 7.00 น.เป็นต้นไป เจอรถเสียเครื่องยนต์ดับ ถึง 3 วันติดต่อกัน ทราบว่ามีผู้ร้องเรียนให้แก้ปัญหาเรื่องนี้หลายครั้ง แต่ปัญหายังคงเดิม จึงแจ้งมาเพื่อให้เพิ่มจำนวนเที่ยวรถในเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น และเพิ่มประสิทธิภาพของรถที่นำมาใช้งานด้วย ขอบคุณค่ะ