แจ้งรถเมล์ ปอ 97 ทะเบียน 15-0943ขับรถไม่เคารพกฎจราจร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ ปอ 97 ขับรถแซวขวาออกนอกเลนสวนทางขึ้น เพื่อตรงข้ามแยกไปประดิพัทธิ์ ทำให้รถที่อยุ่ทางขวาเลี้ยวไม่ได้ ทำไมไม่ต่อแถวเพื่อไปตามช่องทางของรถตัวเอง อยู่ๆๆวิ่งเลนขวาแล้วไปแทรกตรงแยกไฟแดง ขับรถได้ทุเรศมาก เห็น ปอ 97 ทำหลายครั้งมากๆๆๆๆๆๆ

เรียนคุณ ธนพร ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ. 97-23 ทะเบียน 15-0943 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาช่ี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.