แจ้งรถเมล์สาย ปอ. 547ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร ขับเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งรถเมล์สาย ปอ. 547ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร ขับเร็ว ทะเบียนรถ 3059