แจ้งรถสาย26ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้มีรถมากกว่านี้ ยืมรอที่ป้าย CDC ตอนเช้าๆเป็นชั่วโมงเลย ไร้วี่แววมากๆ อยากให้ มีจำนวนรถที่มากขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ