เส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สาย 40 ยกเลิกการวิ่งเส้นรามคำแหง ทำให้ผู้ใช้บริการ เดินทางลำบาก ทาง ขสบก ไม่มีแผนรองรับ ไม่เพิ่มการเดินรถ 501 เข้ามาแทนมากขึ้น ไม่รู้จะร้องเรียนยังไงดี ผู้ใช้บริการใช้ชีวิตลำบากมาก ต่อรถ2ต่อ 3 ต่อ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (ขสมก.ไม่ได้ดูแล) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)