เส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยู่ตรง พาต้าปิ่นเกล้า ไป ป้ายรถประจำทาง เขตจอมทอง1 ตรงถนนพระรามที่ 2 นั่งรถสายอะไร ขึ้นรถตรงไหน รถสีอะไร กี่นาทีมาครั้ง รถปรับอากาศหรือธรรมดา รถมีตั้งแต่กี่โมงหมด กี่โมง ขอบตุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ