เส้นทางใหม่

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากรู้เส้นทางเดินถนนเลียบทางด่วนประชาอุทิศ ที่ทางขสมก.พิจารณาเส้นทางให้ เป็นสาย Y34 วงกลมเคหะธนบุรี-พระประแดง ค่ะ ว่าจะเริ่มวิ่งเมื่อไร และ ผ่านที่ไหนบ้างค่ะ เพราะเดินทางกันลำบากจริง ๆค่ะ หากไม่มีรถสาธารณะค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบืื้องต้นทดลองเดินรถ 8 เส้นทางตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 เส้นทางละ 5 คัน ซึ่งได้หยุดให้บริการไปแล้ว ในส่วนของสาย Y34 ซึ่งเป็นสายในโครงการเดียวกัน อาจจะชลอไปก่อน หรืออาจจะไม่มี ก็ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงคมนาคม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ