เสนอเส้นทางรถเมล์สาย 32

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนท่านเจ้าหน้าที่ขนส่งช่วยพิจารณา เนื่องจากอู่รถเมล์สาย32 อยู่ตรงเส้นถนนไทรน้อย น่าจะรับเริ่มรับผู้โดยสารจากต้นทางที่อู่ เพราะไม่มีรถโดยสารเส้นทางนั้น เนื่องจากต้องเดินทางไปเส้นปากเกร็ด ซึ่งตอนนี้ลำบากมากต้องนั่งรถอ้อมเพื่อไปต่อรถ ซึ่งตอนที่รถเมล์มาจอดที่อู่ใหม่เคยเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ ขอขึ้นตั้งแต่ต้นทางได้มั้ย ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ได้เพราะไม่มีตั๋ว เราก็เข้าใจ ว่าคงเป็นนโยบายของทางองค์กร ดังนั้นดิฉันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการรถโดยสาร ใคร่ขอพิจารณาเปิดเส้นทางเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ