เสนอการเดินรถ สาย 67

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมไม่ทราบว่า สาย 67 นั่นเป็นนถ ของ เอกชน หรือของ ขสมก นะครับ แต่ผมมีข้อคิดเห็นที่ว่า สมควรเพิ่ม รถ หรือ เร่ง เวลสการปล่อยรถให้เร็วขึ้น ตามแต่สถานการ์ณครับ อย่างช่วงเวลา 17.00-19.00 บางทีผม ต้อง รอ สาย 67 เกือบๆ 2 ชั่วโมง จึงอยากให้ ขสมก ช่วยดำเนินงานแกเปัญหา เรื่องนี้ทีครับ