เรื่องรถเมล์สาย 79 ไม่เข้าจอดป้ายรถประจำทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สายปอ.79 ชอบวิ่งเลนขวา จึงไม่เข้าจอดป้ายรถประจำทาง ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยสารรถประจำทางในการไปทำงานและมีเพียงสายเดียวเท่านั้นที่จะโดยสารไปทำงานได้ แต่เมื่อรถไม่เข้าจอดป้ายจึงทำให้เกิดความเดือดร้อนมาก เพราะระยะเวลาในการรอรถคันถัดไปนั้นนานเหลือเกิน และยิ่งบางครั้งคันแรกไม่จอด โอเครอคันถัดไปก็ได้แต่รอแล้วคันที่สองก็ไม่เข้าป้ายอีก กรรมของผู้ใช้บริการอย่างเราจริง ๆ ขอความกรุณาโปรดเห็นใจผู้ใช้บริการที่จำเป็นต้องโดยสารรถเมล์สายนี้ได้เพียงสายเดียวในการไปทำงานด้วยเถิด เพราะกว่ารถสายนี้จะออกจากรถติดในเมืองได้นั้นก็ใช้เวลานานมากในการรอ แล้วยิ่งไม่เข้าป้ายอีกยิ่งรอนานเข้าไปอีก หรือไม่จัดการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า 7.00-9.00 น. ให้รถวิ่งไปไม่ถึงราชประสงค์ เพื่อรองรับคนฝั่งธนที่ต้องโดยสารรถออกนอกเมืองไปพุทธมณฑลสาย 2 รบกวนพิจารณาและปรับปรุงแก้ไฃให้ด้วยค่ะ ด้วยความเคารพ