เพิ่มเที่ยวรถรอบเช้าเยอะๆหน่อยครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตอนนี้คนเริ่มกลับมาทำงานกันเยอะแล้ว​ แต่รถรอบเช้ายังมีให้บริการน้อย​ แต่ล่ะคันก็จำกัดจำนวนคนในการใช้บริการ​ พอรอรถคันหลังก็ไปทำงานสาย​ ช่วยเพิ่มรอบรถตอนเช้าเยอะๆหน่อย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ