เพิ่มสาย​ 520 ตอนเย็น​ ไปมีนบุรี​เถอะครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เพิ่มสาย​ 520 ตอนเย็น​ ไปมีนบุรี​เถอะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ