เพิ่มรถ 146 หรือเพิ่มสายบริการระหว่าง สายใต้ใหม่-หลักสอง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติมีประมาณชั่วโมงละคัน รบกวนเพิ่มให้ด้วย สถานีหลักสองจะเปิดให้บริการแล้ว

เรียนท่านผู้ร้อง ตามทีท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 146 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ให้ปรับปรุงเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ