เพิ่มรถให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้พิจารณาเพิ่มรอบการเดินรถสาย 114 ด้วยค่ะ รถมาห่างกันมากเกินไป และมีจำนวนน้อย ช่วงเวลาเร่งรีบเช่น เช้าหรือเย็น รอนานมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)