เพิ่มรถเมล์ 554 ได้ไหมคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 554 ค่ะ รถน้อย คนแน่น ใช้เวลารอนานมากค่ะช่วงเช้า

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. ได้รับเรื่องร้องเรียนสาย 554 มีรถน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการให้ตรวจสอบและจัดการเดินรถให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ