เพิ่มปริมาณรถสาย ปอ.519 หน่อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยเพิ่มปริมาณ รถสาย ปอ. 519 หน่อยค่ะ รอ 3 ชั่วโมงยังไม่มาเลยสักคัน จากพระราม 4 ไปพระราม 3 ถ้าไม่ต้องต่อรถก็จะประหยัดเงินและเวลาไปได้มากเลยค่ะ รบกวนช่วยพิจารณาด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.519 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ