เพิ่มปริมาณรถสายลาดพร้าวด้วยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เพิ่มปริมาณรถด้วยค่ะ จะให้รอไปอีกกี่ชาติคะ สายลาดพร้าวรอบเป็นครึ่งชั่วโมง ขสมก.ไม่โผล่มาสักคัน ทำไม่ได้เหรอคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)