เพิ่มจำนวนรถ203ที่ไปท่าอิฐทีเถอะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เพิ่มจำนวนรถที่ไปท่าอิฐบ้างก็ดีนะ ไม่ใช่เอางบไปเพิ่มกับนโยบายอะไรก็ไม่รู้ เพิ่มจำนวนให้มันพอกับความต้องการคนหน่อยเหอะ 203มันมีมาเยอะอยู่นะ แต่มีแต่ไปท่าน้ำ! หมดระยะท่าน้ำ!!บ้างบลาๆ มาติดกันเป็นสองสามคัน มีแต่ไปท่าน้ำ ถามหน่อยว่าเพื่อออออ!!!

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ