เปลี่ยนแปลงแผนการเช่าที่ดินบริเวณย่านพหลโยธิน เขตการเดินรถที่ 8

วันที่ประกาศ: 
08/08/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
09/08/2562