เบอร์รถแบบใหม่ไม่ควรมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เห็นด้วยกับการใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษในหมายเลขรถเมล์ระบบใหม่ค่ะ ผู้ใหญ่หลายคน รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันด้วย ไม่ใช่จะอ่านภาษาอังกฤษออก ไม่ได้ต่อต้านการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างชาตินะคะ แต่ในกรณีนี้ เห็นวาา ก่อนนึกถึงชาวต่างชาติ ควรนึกถึงคนในประเทศที่ต้องใช้บริการของท่านทุกวันก่อนค่ะ ใส่ตัวเลขแบบเดิมก็เป็นสากลเข้าใจกันได้หมดอยู่แล้ว รวมทั้งการที่ท่านทาสีรถในระบบใหใที่กำลังทดลองอยู่มันก้สะท้อน ตัว R G Y B อยู่ จึงไม่ห็นความจำเป็นที่ท่านต้องใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษซ้ำซ้อนลงไปอีก ไม่เห็นด้วยกับการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษในหมายเลขรถเมล์ค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบืื้องต้นทดลองเดินรถ 8 เส้นทางตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 เส้นทางละ 5 คัน ควบคู่กับการให้บริการในเส้นทางเดิม เพื่อประเมินการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้ทาง Facebook การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม. หรือ WWW.Facebook.com/Bus Reroute BBK/ ขอบคุณที่ใช้บริการ